LMS

Diverse zorgorganisaties werken al met het moderne Leer en Communicatie platform van Straight Training, waarmee ze hun medewerkers optimaal faciliteren. Immers, jij  verwacht toch ook van je zorgmedewerkers dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun rol en ontwikkeling?

Daar hoort een passende oplossing bij! Het LCMS van Straight Training onderscheidt zich in gebruiksvriendelijkheid aan alle kanten. Handig en uitnodigend voor je medewerker, krachtige rapportagefuncties voor de manager en indien nodig biedt het inzicht aan de toezichthouder. 

Het systeem werkt in organisaties waar medewerkers zelfstandig en met eigen verantwoording hun bekwaamheid en bijbehorende scholing op tijd regelen. De inhoud is onbeperkt, het systeem kan overweg met vele aanbieders, dus je kunt iedereen precies bieden wat men nodig heeft! Mooi toch? Een modern, speciaal voor de langdurige zorg ontwikkeld Leer en Communicatie Management Systeem. Eenvoudig en uitnodigend voor de gebruiker, die weet wat de organisatie van een medewerker verwacht.

Ook aan de beheerder, de planners en andere betrokkenen (in- en extern) is gedacht. Een scholing plannen is simpel, een praktijkexamen plannen en afnemen is een fluitje van een cent. Alles verloopt digitaal, foutloos en het resultaat wordt direct bijgeschreven in het portfolio van je medewerker. Tevens kan het LMS voor directe doorvoer zorgen van behaalde PE-punten in externe registers, zoals het Kwaliteitsregister.

Wat vinden onze klanten van het LMS?

Leonoor van Gils

" We zijn erg tevreden met de gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid en lay-out van het systeem. "

Leonoor van Gils
Adviseur Leren & Ontwikkelen

Een aantal van onze klanten:

Waarom kiezen onze klanten voor het Straight Training LMS?

Inzicht in bekwaamheid

Er is 24/7 inzicht in de actuele bekwaamheid van de medewerkers. De (zorg)medewerker weet wat de instelling verwacht met betrekking tot de deskundigheid (bekwaamheid) en kan hiernaar handelen.

Het LMS geeft tijdige signalen wanneer er door een van je medewerkers een opleiding gevolgd moet worden, hij/zij een toets moet afleggen of naar een klinische les moet. De manager kan, met inachtneming van de AVG spelregels, volgen hoe dit proces verloopt.

 • 24/7 actueel inzicht
 • Bekwaam of niet
 • Actieve signalering van status
 • Management rapportages
 • AVG proof

Grip op kosten

Alle leeractiviteiten zijn in te plannen en dus ook te budgetteren. Door gebruik van leerlijnen kan de medewerker zich goed voorbereiden op bijvoorbeeld een klinische les.

De praktijk leert dat jouw medewerker hierdoor beter voorbereid in de klas verschijnt, waardoor de les kan worden ingekort, zonder aan kwaliteit in te boeten. Omdat o.a. handmatige registraties en controles niet langer nodig zijn, is het leerproces met aantoonbaar minder uren te faciliteren.

 • Strakke planning
 • Opleidingsbudgetbasis
 • Lagere overhead
 • Efficiëntere klassikale activiteiten

Foutloze registratie

Het Leer Management Systeem van Straight Training kan los van andere systemen worden ingezet. Het is ook mogelijk om zowel binnen als buiten de organisatie te koppelen met andere systemen. Denk hierbij aan het HRM pakket, waarbij de koppeling zorgt voor single source data en je altijd werkt met de actuele gegevens.

Ook kan het LMS zorgen voor directe doorvoer van behaalde PE-punten in externe registers, zoals het Kwaliteitsregister.

 • Actuele bekwaamheid
 • One source info
 • Koppelmogelijkheden

Vertrouwen van toezichthouders

Het bieden van goede zorg aan cliënten is een complex geheel.

Doordat ons LMS altijd een actueel en compleet beeld geeft van de stand van zaken op het gebied van bekwaamheid en ontwikkeling van je medewerkers, beschikt je als bestuurder over een krachtig middel om de toezichthouder te allen tijde inzicht te verschaffen in de kundigheid van al je medewerkers.

Een hele geruststelling!

 • Altijd actueel
 • Compleet overzicht
 • Heldere planning
 • Kennis van zaken

Voor wie is het Straight Training LMS geschikt?

Managers

Managers

Ik heb altijd overzicht in de actuele stand van zaken van mijn teamleden, van bepaalde locaties of van de gehele organisatie. Ik kan deze informatie online bekijken en kan tevens diverse rapportages genereren, waarbij de AVG regels uiteraard worden gerespecteerd.

 

Opleiders

Opleiders

Ik kan in mijn rol als opleider, examinator of planner altijd bij de juiste gegevens en het inplannen van activiteiten is bijzonder simpel. Het is fijn dat de beheerkant van het LMS net zo eenvoudig werkt als de gebruikerskant. Alles werkt menugestuurd en het is een kwestie van aanklikken van keuzes, het LMS doet de rest.

BIG-toetsers

BIG-toetsers

Ik wil weten wat de organisatie van me verwacht en welke mogelijkheden ik heb om mijn kennis te vergroten. Welke keuzes heb ik en wat is verplicht voor mijn functie? Ik kan het in één oogopslag zien en als ik iets over het hoofd zie, informeert het LMS me via de mail en in mijn app. Zo ben ik goed in staat om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor mijn kennis en bekwaamheid.